मला आवतार नाय आवडला…..
नाय आवडला तर नाय आवडला, किती का मग तो भारी आसेना…
मी चुकून म्हणजे चुऽकून तो पहिला २ डी पाहिला आन मग तो मला तितका नाय आवडला…
मग मी तो ३ डी पहिला तरी सुध्धा नाय आवडला! मला concept  नाय आवडली आसं नाय…पण कधी कधी eardrums वर आदळलेली गोष्ट डोक्यापर्यंत पोहोचेलच आसं काय नाही [माझ्यासमोर येवून आनेक लोक आनेकदा काही सांगतात पण there are times when it does not reach my mind or it is not registered. And till now I have not found exact reason for this absent-minded behaviour.]  तसं काहीसं झालं या movie च्या बाबतीत. आसो.

मला मग त्यापेक्षा ३ idiots आणि The Hangover खूप आवडले म्हणजे काही comparison नाही आहे पण theater बाहेर पडताना चांगलं वाटणे हे महत्वाचे. आणि somehow मला आवतार पाहून दोन्ही वेळेला थोडं थोडं कंटाळावणं वाटलं… का ते सांगू शकत नाही पण वाटलं.

पहील्यांदा पाहताना एक fantasy बद्दल कडीची आस्था नसलेला प्राणी बरोबर होता…. पण दुसर्यावेळी पण कमालीचं बोर होणे हे म्हणजे जरा जास्त होतं….  ठीक आहे. मला नाय आवडला आवतार. मला निळी माणसं पण नाय आवडली आणि ती निळी पोरगी सुळे दाखावत चार वेळा हिंस्त्र कींचाळते ते पण नाही आवडलं… पक्षी ठीक होते पण अरॅगॉन चे जास्त भारी होते. आणि आता बास. When people tell me how mesmerizing it was for them makes me feel even more dumb and shelled. I know they worked on it for 12 years and it was a great project but that is not changing my opinion about it. Lets agree to disagree. It’s not Human.